Thời khóa biểu tuần 01 - Khoa Cao đẳng Thực hành

Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Danh sách, địa điểm thi Khảo sát anh văn, tin học (đợt 2)

Các bạn sinh viên chú ý danh sách thi, có mặt đúng giờ và địa điểm thi để dự thi.

Thời khóa biểu khoa CĐTH tuần 12 ( 21/10/2019 - 27/10/2019 )

Chức năng bày tỏ ý kiến trong công tác kiểm toán

Chức năng bày tỏ ý kiến trong công tác kiểm toán Cùng với quá trình phát triển của kiểm toán, chỉ một chức năng xác minh, kiểm toán không thể đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý. Đó cũng là lý do chức năng bày tỏ ý kiến ra đời. Chức năng này cũng có quá trình phát triển lâu dài và thấy rõ ở thời kỳ phát triển của kiểm toán chủ yếu vào cuối TK XX. Lúc này mục đích của kiểm toán đã thay đổi từ phát hiện các sai phạm đã chuyển sang nhận xét mức độ trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính làm cho chúng ta thấy rõ hơn về tầm quan trọng của chức năng bày tỏ ý kiến của các kiểm toán viên. Kiểm toán viên sẽ xem xét sự trung thực và hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính, sau đó đưa ra ý kiến nhận xét của mình về báo cáo tài chính đó. Trong nền kinh tế thị trường phát triển cao, chức năng này giữ vị trí đặc biệt quan trọng ở cả khu vực công cộng và khu vực kinh doanh: