Thời khóa biểu tuần 01 - Khoa Cao đẳng Thực hành

Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Danh sách, địa điểm thi Khảo sát anh văn, tin học (đợt 2)

Các bạn sinh viên chú ý danh sách thi, có mặt đúng giờ và địa điểm thi để dự thi.

KEY FOR MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4

KEY FOR MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4 Trong quá trình học môn Reading level 4, một số sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định Mệnh đề danh từ (Noun Clause); Giới từ; Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) . Vì vậy sau đây tôi xin cung cấp một số bài tập thực hành nhằm giúp các bạn có thể củng cố được kiến thức sau khi đã học lý thuyết.

MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4

MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4 Trong quá trình học môn Reading level 4, một số sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định Mệnh đề danh từ (Noun Clause); Giới từ; Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) . Vì vậy sau đây tôi xin cung cấp một số bài tập thực hành nhằm giúp các bạn có thể củng cố được kiến thức sau khi đã học lý thuyết.