Danh sách, địa điểm thi Khảo sát anh văn, tin học (đợt 2)

Các bạn sinh viên chú ý danh sách thi, có mặt đúng giờ và địa điểm thi để dự thi.

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp hệ CĐTH tháng 5/2018

- 3 môn

Danh sách sinh viên được xét thi tốt nghiệp đợt tháng 5/2018

- CÁC SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐẾN TẦNG TRỆT 137 NGUYỄN VĂN LINH - GẶP CÔ HƯƠNG NỘP LỆ PHÍ ÔN THI TỐT NGHIỆP

Danh sách thi tốt nghiệp N20 - Phòng thi

Danh sách N20 chưa đạt Giáo dục thể chất