NGUYÊN NHÂN SINH VIÊN BỎ HỌC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

NGUYÊN NHÂN SINH VIÊN BỎ HỌC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

ĐỂ HỌC TỐT MÔN KẾ TOÁN Ở HỆ CAO ĐẲNG

ĐỂ HỌC TỐT MÔN KẾ TOÁN Ở HỆ CAO ĐẲNG

NĂM 2018 – MỘT SỐ THAY ĐỔI CẦN CHÚ Ý VỀ HÓA ĐƠN (Phần 1)

NĂM 2018 – MỘT SỐ THAY ĐỔI CẦN CHÚ Ý VỀ HÓA ĐƠN (Phần 1)

Phương pháp thực hiện các hàm tính tổng trong Excel.

Trong Excel với yêu cầu tính tổng rất quen thuộc nhưng vấn đề tính tổng này còn phụ thuộc vào yêu cầu đặt ra như thế nào? Tính tổng có điều kiện hay không có điều kiện và điều kiện đơn hay điều kiện kép. Vấn đề này thật nan giải đối với các bạn sinh viên. Để giúp các bạn sinh viên có thể phân biệt sự khác nhau giữa các hàm tính tổng và khi nào thì cần sử dụng hàm tính tổng nào để thực hiện. Dưới đây, tôi xin giới thiệu cấu trúc và chức năng của các hàm tính tổng kèm ví dụ minh họa có thể giúp các bạn sinh viên nắm bắt dễ dàng hơn

Phương pháp thực hiện lệnh UPDATE dữ liệu trong SQL Server

Trong SQL Server lệnh UPDATE dữ liệu có 2 dạng: UPDATE và UPDATE ....CASE. Sinh viên cần phải phân biệt rõ 2 lệnh này để sử dụng cấu trúc lệnh đúng mục đích yêu cầu