Định giá các sản phẩm sản xuất hàng loạt

Định giá các sản phẩm sản xuất hàng loạt

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HỦY HÓA ĐƠN VÀ XÓA BỎ HÓA ĐƠN

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HỦY HÓA ĐƠN VÀ XÓA BỎ HÓA ĐƠN Vốn từ Tiếng Việt quá phong phú nên sự nhầm lẫn rất dễ xảy ra, như ở đây là “hủy” và “xóa bỏ” trên báo cáo sử dụng hóa đơn có 2 mục này. Vậy cụ thể sự khác nhau ở đây là như thế nào? 1. Như thế nào là huỷ hoá đơn? Căn cứ vào Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC về “Huỷ hoá đơn” thì các trường hợp huỷ hoá đơn bao gồm: – Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa => Những hoá đơn này phải được huỷ trước khi thanh lý hợp đồng với nhà in. – Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Đối với các trường hợp phải huỷ hoá đơn này thì tổ chức, hộ, cá nhân sẽ phải làm thông báo lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp về viêc huỷ hoá đơn và thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

LÀM SAO ĐỂ GHI NHẬN ĐÚNG “THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”?

LÀM SAO ĐỂ GHI NHẬN ĐÚNG “THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”? Trong quá trình làm việc rất nhiều khoản mục dễ xảy ra sự nhầm lẫn đối với nhân viên kế toán mới ra trường, trong đó Thuế, phí và lệ phí Bảo vệ môi trường (BVMT) là một khoản mục mới. Việc nhầm lẫn giữa ba công cụ trên có thể dẫn đến nhận thức không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ MT và vận dụng không đúng hoặc thiếu thống nhất. Và quan trọng đối với kế toán là việc xác định nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí sẽ không đúng kéo theo là hạch toán vào sổ sách kế toán cũng sai theo. Và đương nhiên sẽ dẫn đến bị xử phạt vi phạm.Vậy cùng tìm hiểu để xem cách ghi nhận như thế nào nhé!

Những vấn đề chung về phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận

Những vấn đề chung về phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (gọi tắt là phân tích CVP[1]) là một kỹ thuật được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí, giá bán và sản lượng đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.

Sample Conversation: Describing Jobs

Sample Conversation: Describing Jobs L: Hello, Huyền! H: Hi Lợi, Nice to meet you