THÔNG BÁO HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THÔNG BÁO HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA N22

Khoa CĐTH thông báo đến tất cả sinh viên khóa N22 và sinh viên các khóa trước đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 5/2019 LỊCH THI NHƯ SAU:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khóa trước )

THÔNG BÁO Khoa Cao đẳng Thực hành Trường Đại học Duy Tân thông báo đến sinh viên các khóa trước ( từ khóa N18- khóa N21) đã đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt thì làm Đơn xin dự thi tốt nghiệp đợt tháng 5/2019. Đơn gửi về văn phòng khoa - P402 - 137 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 31/03/2019 Nếu sinh viên không thực hiện đúng thời gian trên thì mọi sự trễ nải sau này sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm Có mẫu đính kèm KHOA CĐTH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khoa trước )

THÔNG BÁO Khoa Cao đẳng Thực hành Trường Đại học Duy Tân thông báo đến sinh viên các khóa trước ( từ khóa N19- khóa N21) đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa có quyết định công nhận tốt nghiệp thì làm Đơn xin công nhận tốt nghiệp gửi về văn phòng khoa - P402 - 137 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 31/03/2019 Nếu sinh viên không thực hiện đúng thời gian trên thì mọi sự trễ nải sau này sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm Có mẫu đính kèm

TÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN

TÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN