THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khóa trước )

THÔNG BÁO Khoa Cao đẳng Thực hành Trường Đại học Duy Tân thông báo đến sinh viên các khóa trước ( từ khóa N18- khóa N21) đã đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt thì làm Đơn xin dự thi tốt nghiệp đợt tháng 5/2019. Đơn gửi về văn phòng khoa - P402 - 137 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 31/03/2019 Nếu sinh viên không thực hiện đúng thời gian trên thì mọi sự trễ nải sau này sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm Có mẫu đính kèm KHOA CĐTH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khoa trước )

THÔNG BÁO Khoa Cao đẳng Thực hành Trường Đại học Duy Tân thông báo đến sinh viên các khóa trước ( từ khóa N19- khóa N21) đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa có quyết định công nhận tốt nghiệp thì làm Đơn xin công nhận tốt nghiệp gửi về văn phòng khoa - P402 - 137 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 31/03/2019 Nếu sinh viên không thực hiện đúng thời gian trên thì mọi sự trễ nải sau này sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm Có mẫu đính kèm

TÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN

TÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ NỢ MÔN

Khoa CĐTH thông báo những sinh viên còn nợ các môn học sau lên văn phòng khoa làm thủ tục trả nợ môn 1. Quan hệ chăm sóc khách hàng 2. Quản lý chất lượng dịch vụ 3. Anh văn giao tiếp 1 4. Anh văn giao tiếp 2 5. Kỹ năng giải quyết vấn đề 6. Kỹ năng làm việc nhóm 7. Trang trí nôi thất khách sạn 8. Cấu trúc máy tính

Thông báo trả nợ môn

Khoa CĐTH thông báo đến sinh viên tất cả các khóa Hiện nay đã có các lớp học, vì vậy sinh viên nào còn nợ môn liên hệ VP khoa làm thủ tục trả nợ. Riêng các môn sau chưa có lớp 1. Lập trình Windows ADO. Net 2. Thiết kế và quản website 3. Quan hệ chăm sóc khách hàng 4. Quản lý chất lượng dịch vụ 5. Anh văn giao tiếp 2 6. Kỹ năng giải quyết vấn đề 7. Kỹ năng làm việc nhóm 8. Anh văn giao tiếp 1 9. Trang trí nội thất khách sạn