Thông báo đề thi thực hành nghề

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA N21

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA N21 - LỊCH THI MÔN CHÍNH TRỊ - 7h00 ngày 21/05/2018 - Phòng 201, 202, - 334/4 NVL ( cả 3 ngành ) - LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT - 7h00 ngày 22/05/2018 - phòng 201,202,203 - 334/4 NVL ( cả 3 ngành ) - LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH Ngành DU LỊCH : 7h00 ngày 23/05/2018 - P 312 QUANG TRUNG 13h00 ngày 23/05/2018 - 59 HÀ BỔNG Ngành CNTT: 7h00 ngày 23/05/2018 - P 113 _ KHU A HÒA KHÁNH NAM Ngành KẾ TOÁN: 7h00 ngày 23/05/2018 - P133 - KHU A - HÒA KHÁNH NAM Sinh viên đọc kỹ lịch thi Đi thi mặc áo sơ mi có cổ ( cả Nam và Nữ ) Mang dép có coi hậu Mang thẻ sinh viên ( đối với sinh viên khóa trước - Liên hệ giám thị coi thi nhận thẻ dự thi ) Ngày 12/05/2018 KHOA CĐTH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN N21

Sinh viên N21 kiểm tra thông tin cá nhân Nội dung kiểm tra: Ngày tháng năm sinh, tên, nơi sinh, giới tính ở file đính kèm. Các em kiểm tra nếu có sai sót phản hồi ngay về Cô Liên - Khoa CĐTH. Sau ngày 29/4/2018 nếu không có phản hồi từ các em khoa sẽ cung cấp thông tin về phòng đào tạo. Mọi sai sót khiếu nại sau này khoa hoàn toàn không chịu trách nhiệm ( ngày ra thông báo 23/04/2018 )

Thông báo về việc nộp học phí

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khóa trước )

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khóa trước )