THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN N21

Sinh viên N21 kiểm tra thông tin cá nhân Nội dung kiểm tra: Ngày tháng năm sinh, tên, nơi sinh, giới tính ở file đính kèm. Các em kiểm tra nếu có sai sót phản hồi ngay về Cô Liên - Khoa CĐTH. Sau ngày 29/4/2018 nếu không có phản hồi từ các em khoa sẽ cung cấp thông tin về phòng đào tạo. Mọi sai sót khiếu nại sau này khoa hoàn toàn không chịu trách nhiệm ( ngày ra thông báo 23/04/2018 )

Thông báo về việc nộp học phí

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khóa trước )

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khóa trước )

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khoa trước )

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khoa trước )

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM

Thông báo nhận thẻ BHYT