THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khoa trước )

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khoa trước )

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM

Thông báo nhận thẻ BHYT

Thông báo về việc đăng ký học ghép

Thông báo về việc đăng ký học ghep các môn không còn trong khung chương trình ( dành cho sinh viên các khóa N20 trở về trước )

Thông báo sinh viên trả nợ học phần Anh văn 1234

Khoa Cao đẳng Thực hành thông báo cho các bạn sinh viên khóa N20 trở về trước . Sinh viên nào còn nợ học phần Anh văn 1234 nhanh chóng liên hệ về khoa để đăng ký học trả nợ.

KHAI GIẢNG LỚP NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT