Thông báo nhận bằng tốt nghiệp

Kiểm tra thông tin sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 5/2017

Khoa Cao đẳng Thực hành thông báo đến các bạn sinh viên nằm trong danh sách xét công nhận tốt nghiệp đợt này. Sinh viên rà soát thông tin cá nhân trong danh sách để nhà Trường ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu phát hiện thấy sự nhầm lẫn thông tin cá nhân sinh viên liên lạc ngay về văn phòng Khoa theo số đt: 02363655914

Thông báo nộp lệ phí tốt nghiệp

Kiểm tra thông tin tốt nghiệp đợt tháng 05/2017

Khoa Cao đẳng Thực hành, thông báo thông tin danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 05/2017. Các bạn sinh viên kiểm tra thông tin của mình và phản hồi lại cho văn phòng Khoa (thầy Bình) để chỉnh sửa nếu sai sót thông tin. Hạn cuối 10h00 ngày 27/4/2017.

Thông báo về việc làm đơn xin dự thi tốt nghiệp và xin công nhận tốt nghiệp