Thông báo nộp lệ phí tốt nghiệp

Kiểm tra thông tin tốt nghiệp đợt tháng 05/2017

Khoa Cao đẳng Thực hành, thông báo thông tin danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 05/2017. Các bạn sinh viên kiểm tra thông tin của mình và phản hồi lại cho văn phòng Khoa (thầy Bình) để chỉnh sửa nếu sai sót thông tin. Hạn cuối 10h00 ngày 27/4/2017.

Thông báo về việc làm đơn xin dự thi tốt nghiệp và xin công nhận tốt nghiệp

Thông báo về thời gian nhận chứng chỉ giáo dục Thể Chất và An Ninh Quốc Phòng khóa N20

Thông báo về cuộc thi Hướng dẫn viên Du Lịch