THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA N22

Khoa CĐTH thông báo đến tất cả sinh viên khóa N22 và sinh viên các khóa trước đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 5/2019
LỊCH THI NHƯ SAU:


- Sáng Ngày 14/05/2019 - 7h00 thi môn chính trị tại cơ sở 254 Nguyễn văn linh - TPĐN ( 3 Ngành QTKS + KTDN + TUDPM )

- Chiều ngày 14/05/2019- 13h00 thi môn Lý thuyết nghề tại cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh - TPĐN ( 3 Ngành QTKS + KTDN + TUDPM )

- Sáng Ngày 15/05/2019 - 7h 00 Thi môn Thực hành nghề
+ Ngành Kế toán Tin Thi tại Phòng 113 Khu A - Cơ sở Hòa Khánh Nam
+ Ngành QTKS thi tại P312 - Cơ sở 03 Quang Trung ( Nghiệp vụ Bàn )

- Chiều Ngày 15/05/2019 - 13h00 Ngành QTKS thi môn Thực hành nghề tại cơ sở 59 Hà Bổng ( Nghiệp vụ Buồng và Lễ Tân )

Bài viết liên quan