THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khóa trước )

 

THÔNG BÁO

Khoa Cao đẳng Thực hành Trường Đại học Duy Tân thông báo đến sinh viên các khóa trước ( từ khóa N18- khóa N21) đã đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt thì làm Đơn xin dự thi tốt nghiệp đợt tháng 5/2019. Đơn gửi về văn phòng khoa - P402 - 137 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 31/03/2019

Nếu sinh viên không thực hiện đúng thời gian trên thì mọi sự trễ nải sau này sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm

Có mẫu đính kèm

 

 

KHOA CĐTH

Bài viết liên quan