THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ NỢ MÔN

Khoa CĐTH thông báo những sinh viên còn nợ các môn học sau lên văn phòng khoa làm thủ tục trả nợ môn

1. Quan hệ chăm sóc khách hàng
2. Quản lý chất lượng dịch vụ
3. Anh văn giao tiếp 1
4. Anh văn giao tiếp 2
5. Kỹ năng giải quyết vấn đề
6. Kỹ năng làm việc nhóm
7. Trang trí nôi thất khách sạn
8. Cấu trúc máy tính

Bài viết liên quan