TÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN

Khoa CĐTH thông báo đến tất cả sinh viên các khóa trước,  sinh viên nào còn nợ môn và nợ thực tập tốt nghiệp đến VP khoa ( P402 - 137 NVL ) làm thủ tục học ghép, để trả nợ môn nhằm kịp tiến độ cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2018-2019

 

 

 

Bài viết liên quan