Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng dạy của Đại học Duy Tân hầu hết là các giảng viên trẻ, năng động, có trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường Đại học lớn trong và ngoài nước. Tính đến 31/12/2013, đội ngũ giảng dạy tại Đại học Duy Tân lên đến hơn 810 người, trong đó có 624 giảng viên cơ hữu. Trình độ chung của đội ngũ này gồm 4.2% giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; 11% giảng viên có học vị Tiến sĩ Khoa học và Tiến sĩ; 54.4% giảng viên là Thạc sĩ và phần lớn số giảng viên còn lại đang theo học Cao học. Nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ của Duy Tân tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như Mỹ, Nga, Singapore, Thái Lan… Đội ngũ này có khả năng đáp ứng được yêu cầu đào tạo cho hầu hết các ngành nghề giảng dạy tại Đại học Duy Tân.

undefined

Giảng viên Đại học Duy Tân tập huấn tại trường California State University, Hoa Kỳ

Bên cạnh đội ngũ cơ hữu, lực lượng thỉnh giảng (với hơn 130 giảng viên) đã đóng vai trò to lớn trong sự thành công của trường cho đến nay. Ban Giám hiệu thường đầu tư thời gian trong việc chắt lọc, chọn lựa giảng viên thỉnh giảng. Đây thường là những giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, có học hàm và học vị cao, đóng vai trò chuyên môn đầu ngành trong và ngoài nước. Đội ngũ này đảm nhận những môn học khó, chính yếu trong từng ngành, nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của toàn trường, đồng thời đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa cách dạy, cách học, và cách nghĩ trong môi trường Đại học Duy Tân.

Chính vì cách làm đúng đắn trong đầu tư đào tạo đội ngũ cũng như các chính sách tài chính, xã hội hợp lý của lãnh đạo trường, đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng luôn an tâm gắn bó với trường, nhiệt tình giảng dạy và tham gia đóng góp xây dựng Đại học Duy Tân ngày một tốt hơn.