English phrases for shopping in the supermarket

When going to the supermarket or grocery store, you must have some useful phrases or vocabularies to make conversations with the cashiers or the shop assistants. These are some following new words or phrases.

Tân sinh viên N22 tham gia lớp học dự thính môn Nghiệp vụ Bar

Vào ngày 08-09-2016, khoa Cao đẳng Thực hành Duy Tân tổ chức hoạt động chuyên môn đầu tiên dành cho các bạn N22 ngành Quản trị khách sạn. Các bạn được dự thính môn học Nghiệp vụ bar – một môn học chuyên ngành. Sau khi học xong môn này, các bạn có đầy đủ kiến thức nền tảng để có thể định hướng trở thành một Bartender tương lai.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 242- chi phí trả trước theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26-08-2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Trong đó Tài khoản 242 – Chi phí trả trước có nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu như sau:

Những thay đổi của chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 1/7/2017

Ngày 26-08-2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Tổng quan những nét chính về Chế độ kế toán mới áp dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Campus tour – chào đón tân sinh viên N22 nhập học đợt 1

Vào sáng ngày 29/08/2016, khoa Cao đẳng Thực hành – Đại học Duy Tân tổ chức hoạt động đầu tiên trong chuỗi rất nhiều hoạt động sôi nổi chào đón tân sinh viên khóa N22, giúp các bạn hiểu thêm về trường Đại học Duy Tân và Khoa Cao đẳng Thực Hành.