Học Lập trình làm những vị trí nào sau khi ra trường?

Ngành CNTT của Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ trong đó Lập trình viên trở thành nghề được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc phù hợp với quỹ thời gian và năng lực của bản thân trong thế giới lập trình muôn màu muôn vẻ này.

COMMON PHRASES FOR ENGLISH COMMUNICATION SECTION II

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thể giao tiếp lưu loát và tự tin, dưới đây xin cung cấp một số câu, thành ngữ cơ bản trong giao tiếp hàng ngày và tại nơi làm việc. Chỉ cần dành một thời gian ít ỏi và áp dụng thường xuyên bạn có thể tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh.

COMMON PHRASES FOR ENGLISH COMMUNICATION SECTION I

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thể giao tiếp lưu loát và tự tin, dưới đây xin cung cấp một số câu, thành ngữ cơ bản trong giao tiếp hàng ngày và tại nơi làm việc. Chỉ cần dành một thời gian ít ỏi và áp dụng thường xuyên bạn có thể tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh.

Useful prefix and suffix in English

One of the ways you can improve your vocabulary is learning prefix and suffix. And I would be happy to introduce you some useful prefixes and suffixes in English.

Some useful phrases in speaking English

These are some popular phrases you should learn by heart when you speak in English