English phrases for shopping in the supermarket

When going to the supermarket or grocery store, you must have some useful phrases or vocabularies to make conversations with the cashiers or the shop assistants. These are some following new words or phrases.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 242- chi phí trả trước theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26-08-2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Trong đó Tài khoản 242 – Chi phí trả trước có nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu như sau:

Những thay đổi của chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngày 1/7/2017

Ngày 26-08-2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Tổng quan những nét chính về Chế độ kế toán mới áp dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Học Lập trình làm những vị trí nào sau khi ra trường?

Ngành CNTT của Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ trong đó Lập trình viên trở thành nghề được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc phù hợp với quỹ thời gian và năng lực của bản thân trong thế giới lập trình muôn màu muôn vẻ này.

COMMON PHRASES FOR ENGLISH COMMUNICATION SECTION II

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thể giao tiếp lưu loát và tự tin, dưới đây xin cung cấp một số câu, thành ngữ cơ bản trong giao tiếp hàng ngày và tại nơi làm việc. Chỉ cần dành một thời gian ít ỏi và áp dụng thường xuyên bạn có thể tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh.