Khai giảng lớp "Tiếng Hàn sơ cấp"

Quá trình hội nhập và toàn cầu hóa được hiểu là quá trình mà các nước trên thế giới xiết chặt nhiều mối quan hệ với nhau dựa trêundefinedn các tiêu chí nhất định nhằm thúc đẩy hỗ trợ nhau phát triển. Tuy nhiên quá trình này diễn ra gặp phải những rào cản rất lớn đó chính là ngôn ngữ. Sự yếu kém hay không có sự thông thạo về ngoại ngữ cũng sẽ dẫn đến những thiệt thòi trong quan hệ và các cơ hội hợp tác. Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập khoa Cao đẳng Thực hành – Đại học Duy Tân luôn xem ngoại ngữ là một trong những kỹ năng cần thiết mà sinh viên cần được trang bị tốt trong quá trình học tập.

Song song với việc đào tạo tiếng anh trong công việc đang được khoa chú trọng, ngày 14/12/2016 Khoa cao đẳng thực hành phối hợp cùng khoa du lịch tổ chức khai giảng lớp tiếng Hàn sơ cấp nhằm bước đầu cung cấp cho các bạn học viên những kiến thức căn bản nhất về tiếng Hàn.

Khóa học kéo dài ba tháng do Nghiên cứu sinh Bùi Kim Luận có nhiều năm kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, hiện là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Dong - A (Hàn Quốc) phụ trách giảng dạy.

undefinedundefined

(Buổi khai giảng đã diễn ra rất vui vẻ khi các bạn học viên được lần đầu làm quen với một ngôn ngữ mới)

Khóa học bước đầu nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên trong trường cho thấy các bạn sinh viên Đại học Duy Tân rất quan tâm và coi trọng việc học ngoại ngữ. Trong tương lai khoa sẽ tổ chức đào tạo nhiều ngoại ngữ khác như : Nhật, Trung,... để phục vụ nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng cao.

 

Bài viết liên quan