Sôi nổi hoạt động khởi nghiệp

 

Cùng với với chủ trương trở thành “Thành phố khởi nghiệp” của thành phố Đà Nẵng, Đại học Duy Tân phấn đấu trở thành “Trường Đại học khởi nghiệp” –  Duy Tân sẽ khởi tạo những không gian phát triển mới, không chỉ là thiết lập các mô hình, ý tưởng sản xuất kinh doanh, mà còn là khởi sự hành động trong các lĩnh vực khác nhau, hướng tới phục vụ cộng đồng, xã hội, giải quyết bài toán về con người , đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bước đầu đi vào kêu gọi đã được sinh viên toàn trường nói chung và các bạn sinh viên khoa Cao đẳng Thực hành nói riêng hưởng ứng nhiệt tình. Ngày 23/11/2016 tại văn phòng khoa Cao đẳng Thực hành các bạn sinh viên trong toàn trường đã  mạnh dạn trình bày các ý tưởng của mình trước hội đồng khởi nghiệp.Kết quả đã có 4 (bốn) ý tưởng của khoa Điện- Điện tử và Đào tạo Quốc tế được trường lựa chọn đầu tư phát triển thành dự án phát triển. Hiện đang có rất nhiều ý tưởng tiếp tục được trình bày, trao đổi để cải tiến với những ý kiến có tính khả thi cao sẽ tiếp tục được lựa chọn để đầu tư.

undefined

undefined

(Các bạn sinh viên đang trình bày ý tưởng)

Song song với các hoạt động lấy ý tưởng từ sinh viên, Cộng đồng khởi nghiệp Duy Tân cũng đang từng bước xây dựng cộng đồng phát triển doanh nhân, xây dựng không gian làm việc mở,... Từng bước đưa Đại học Duy Tân thành “Trường đại học khởi nghiệp”

Bài viết liên quan